Privatlivs politik

Vi har ved Pizza Deli vedtaget følgende databeskyttelsespolitik, for at overholde Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger), og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).  

 

Ansvarlighed

Alle personoplysninger som vi modtager, bliver behandlet ansvarligt. Vi har intern procedure, for hvordan personoplysninger bliver behandlet og varetaget.

Alle løse dokumenter bliver låst inde. Personoplysninger, som opbevares elektronisk, bliver beskyttet af en enhed med en kode, og kun relevante ansatte/ledere har adgang hertil.

 

Dataansvarlig

I nogen henseender er vi dataansvarlige med de personoplysninger, som vi modtager.

 

Hvilke oplysninger modtager vi, og hvad gør vi med dem?

Ved ansøgninger modtager vi personoplysninger, af de personer, som der søger et job hos os. Ansøgningerne bliver læst igennem, og er det relevant, så gemmer vi ansøgningen med det formål, at få kontakt til ansøgeren. Er det ikke en relevant kandidat, så bliver ansøgningen slettet/makuleret. Får ansøger et job, så bliver ansøgning slettet efterfølgende. Er der lovende kandidater, så bliver ansøgning gemt, dog i maksimalt 3 måneder eller ansøger beder os om at slette den.

Ansættelseskontrakter bliver opbevaret på samme måde som ansøgninger.

Persondata vedrørende personalet bliver sendt til vores bogholder, som anvender dem til lønudbetaling, indberetning til SKAT mm.

Kunder som ringer til vores forretninger, der bliver deres telefonnumre lagret i opkaldslisten på vores telefon i forretningerne. Telefonnumrene bliver slettet senest en uge efter sidste gang en kunde har ringet til os. Proceduren er, at telefonens opkaldshistorik bliver slettet som minimum en gang om ugen. Telefonen er beskyttet af en kode.

 

TV-overvågning

Der bliver filmet i vores forretning i Rønne. Dette er skiltet i forretningen. Formålet med tv-overvågning er i tilfælde af tyveri, indbrud eller ubehagelig opførsel fra kunder og/eller ansatte.

Det er kun relevant personale, som der har adgang til tv-overvågningen.

Data bliver lagret, og slettes efter behov, dog seneste 6 måneder efter.

 

Messenger

På Messenger-platformen er Facebook dataansvarlig i de fleste tilfælde, da samtaler mellem personer og virksomheder betragtes som værende platformsaktivitet. Som dataansvarlig håndterer vi personlige oplysninger som beskrevet i Facebooks datapolitik.

 

Kontakt

Såfremt, at der ønskes at høre mere om vores privatlivspolitik, kan kontakt ske ved følgende:

Pizza Deli Rønne, store torv 5, 1, 3700 Rønne.

Tlf: 30331277              e-mail: wb@pizzadeli.dk

 

Tilsynsmyndighed

Tilsynsmyndigheden for overholdelse af GDPR i Danmark er Datatilsynet.

Såfremt I ønsker at klage over vores håndtering af personoplysninger, kan der klages til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf. 33193200  e-mail dt@datatilsynet.dk

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

en_USEnglish

Bestil hos Nexø

Vores åbningstider er: Man – Tor 11.00 – 20.00
Fre – Søn 11.00 – 21.00

Bestil hos Rønne

Vores åbningstider er: Søn – Tor 11.00 – 20.00
Fre – Lør 11.00 – 21.00

Bestil hos Aakirkeby

Vores åbningstider er: Mandag 11.30 – 20.00
Tir – Tor 11.30 – 20.00
Fre – Søn 11.30 – 20.00